វិន័យសម្រាប់សង្ឃទំនើប! ដកទូរស័ព្ទ លុបហ្គេម បើមិនស្ដាប់បណ្ដេញចេញពីវត្ត

លោកសង្ឃមួយអង្គបានធ្វើការរិតបន្ដឹងវិន័យនៅក្នុងវត្តដោយមានបម្រាមជាច្រើន ដោយមានការដកទូរស័ព្ទពីសាមណេរ លុបហ្គេមកម្សាន្ដនានានៅលើទូរស័ព្ទដៃ ហើយបើលោកអង្គណាមិនគោរពបទបញ្ជារនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញពីវត្តទៀតផង ។ បទបញ្ជារនេះត្រូវបានសង្ឃមួយអង្គបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ។ សង្ឃមួយអង្គដែលមានឈ្មោះគណនីបណ្ដាញសង្គម Venerable Chetra ...