រូបប្រាសាទអង្គរវត្តក្រុមហ៊ុនAmazonយកទៅដាក់លើគ្របបង្គន់និងកំរាលជើង

រូប ប្រាសាទអង្គរវត្ត របស់កម្ពុជា ដែលត្រូវបាន គេទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោក ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន online ដ៏ល្បីរបស់អាមេរិច ឌីសាញ យកទៅដាក់ លើគ្របបង្គន់និង កំរាលជើង ដាក់តាំងលក់នៅលើអនឡាញ តាម ក្រុមហ៊ុន Amazon ដ៏ល្បី ។

បញ្ហានេះ ប្រជាពលរដ្ឋ កម្ពុជា បានសម្តែងការមិនពេញចិត្តចំពោះទង្វើរនិងសកម្មភាព របស់ក្រុមហ៊ុន អាមេរិចមួយនេះដែលបាន ប្រមាថ បុព្វបុរសខ្មែរ ដែលមិនអាច ទទួលយកបានឡើយ ។

យោងតាម ក្រុមហ៊ុនAmazon ដ៏ល្បីរបស់USA online បាន រចនា ៖ រូប ប្រាសាទអង្គរវត្ត របស់កម្ពុជា ដាក់នៅលើ គ្រប់បង្គន់ និងកំរាលជើង ដាក់តាំង លក់នៅតាមអនឡាញ ប្រសិនបើ អ្នកណាOder វានិងធ្វើអោយភ្លា ម។ គេមិនដឹងថា តើក្រុមហ៊ុន online ដ៏ល្បីរបស់អាមេរិច ដាក់លក់ តាម ក្រុមហ៊ុន Amazon ដ៏ល្បីមួយ នេះ មានចេតនា អ្វីអោយច្បស់នោះទេ ។

មហាជនបានមានការហួសចិត្តចំពោះ ក្រុមហ៊ុនAmazon ដ៏ល្បីរបស់USA online មិនគួរ វាយករូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលជារូបអច្ឆិរយ្យ លើពិភពលោកមកបង្ហាញលើonline shopping នេះសោះ ជួយShareអោយបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដឹងលឺផង។

ករណីនេះគេមិនទាន់ឃើញ ខាងក្រសួង ពាក់ពន្ធ័ ពិសេសក្រសួងការបរទេស ចេញប្រតិកម្ម ជុំវិញការយ ករូបប្រាសាទអង្គរវត្ត ដែលជារូបអច្ឆិរយ្យ លើពិភពលោកមកបង្ហាញលើonline shopping នៅឡើយទេ។
ប្រភព៖ http://peoplenews.asia

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក