ប្រទេសកម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣ ខាងប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយនៅទ្វីបអាស៊ី (វីដេអូ)

ប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងទៅត្រូវបានចុះផ្សាយជាខ្សែវីដេអូបកស្រាយដោយសារព័ត៌មាន NowThis World បាននិយាយថាជាប្រទេសមួយដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ខាងប្រព្រឹត្តិអំពើពុករលួយ នៅទ្វីបអាស៊ី បន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើង (អានបន្ដ)