នាយករដ្ឋមន្រ្តីអំពាវនាវ អ្នកជួលផ្ទះឲ្យកម្មករ-កម្មការនីរោងចក្រ កុំតម្លើងថ្លៃខ្ពស់ជាង ២ដុល្លារ

សម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានធ្វើការអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកជួលផ្ទះទាំងឡាយ ឲ្យឡើងថ្លៃផ្ទះ ឬបន្ទប់ជួលខ្លួនដែលពិសេសកំពុងជួលដល់ពលករ ពលការនីក្នុងស្រុកដែលបម្រើឲ្យវិស័យកាត់ដេរថា (អានបន្ដ)