រឿងធំហើយ! រដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធិនាការចាប់ខ្លួនអតីត CNRP បញ្ជូនទៅតុលាការ

អតីតអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ និងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរ មានសមត្ថកិច្ចប្រចាំតំបន់ធ្វើការចាប់ខ្លួន និងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការជាច្រើននាក់ បន្ទាប់ពីលោក សម រង្ស៊ី អតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (អានបន្ដ)