តោះទាយមើល៍! ព្រះវិហារពណ៌មាសក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនេះតម្លៃប៉ុន្មានលានដុល្លារ?

ព្រះវិហារពណ៌មាសក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ចាម ត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរ ដែលមានឈ្មោះថាវត្តជ័យមង្គល ហៅកាត់ថាវត្តជ្រៃ ដែលបានដាក់សម្ភោធ និងកាត់ឫស្សសីមាឆ្លងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លងទៅដោយលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ...