មកសាកនំប៉័ងសាច់ខ្វៃ គីម ឡុង រសជាតិឆ្ងាញ់ អនាម័យល្អ មិនចាញ់ហាងល្បីៗនៅក្រុងភ្នំពេញ

នំប៉័ងសាច់ខ្វៃ ហាក់មានភាពពេញនិយមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពិសេសតាមមាត់ទន្លេ និងតាមកន្លែងផ្សេងៗពិសេសតាមដងផ្លូវ ។ មនុស្សជាច្រើនចង់បរិភោគ និងអាចជំនួសបាយល្ងាចបាន ដោយមានតម្លៃថោកសមរម្យ និងមានឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មិនចាញ់នំប៉័ងក្នុងហាង (អានបន្ដ)