លោកខឹម វាសនា៖ ស្លាប់ ២លាននាក់សម័យប៉ុលពតជាផលនៃការសម្រេចចិត្តខុសរបស់ខ្មែរ

លោក ខឹម វាសនា ប្រមុខចលនាគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើង និងបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់លោកនៅក្នុងវិទ្យុផ្សាយសម្លេងមហាជន FM 106.75MHz ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃទី២៦ (អានបន្ដ)

ការយល់ឃើញរបស់ លោក ខឹម វាសនា ទៅកាន់ក្រុមអ្នករៀនវគ្គជោគជ័យ

ជាថ្មីម្ដងទៀត លោក ខឹម វាសនា ប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ បានរៀបរាប់នៅក្នុង Status Facebook (អានបន្ដ)