តោះទៅមើលការវឹកហាត់ក្បាច់គុណបុរាណដោយកងទ័ពខ្មែរ ទុកប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិ (វីដេអូ)

កងទ័ពខ្មែរដែលវឹកហាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយសត្រូវ មិនភ្លេចទេហាត់ក្បាច់គុណ បោកចំបាប់ ដើម្បីការពារខ្លួន និងកំចាត់សត្រូវដែលឈ្លានពានប្រទេស ឬវាទីសម័យបុរាណ ។ ងាកទៅកាន់កងទ័ពខ្មែរសម័យថ្មីៗនេះក៏ដូចគ្នា (អានបន្ដ)