ប្រយ័ត្ន! តែធ្វេសប្រហែសបន្ដិច គឺ ច្បាស់ជាអស់ជីវិតតែម្ដង (វីដេអូ)

នៅ​ពេល​ដែល​និយាយ​ពីគ្រោះថ្នាក់ គ្រប់​គ្នា​ប្រាកដ​ជា​មាន​ភាព​ខ្លាច​រអាមិនថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ គ្រោះថ្នាក់ការងារ គ្រោះថ្នាក់ដោយសារបាតុភូតធម្មជាតិ … នោះទេ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា មាន​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ពិត​ជា​សំណាង​ខ្លាំង​ណាស់​ដែល​ជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះហើយប៉ុន្ដែពួកគេនៅតែអាចរួចរស់មានជីវិត ។

គ្រោះថ្នាក់និង សំណាងគឺជារឿងដែលមើលមិនឃើញ ឧទាហរណ៍ លោក Virginia Fike ដែលឈ្នះឆ្នោតឆ្នោតរង្វាន់ធំ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ពេលខ្លះសំណាងក៏បានជួយមនុស្សខ្លះឱ្យរួចជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ឬក៏ធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយជាដើម។ ថ្ងៃនេះយើងក្រលេកមកមើលវីដេអូខ្លីៗអំពីមនុស្សដែលជួបគ្រោះថ្នាក់តែប្រែទៅជាអាចមានសំណាងដែលមិនគួរឱ្យជឿ។

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក