លោតចុះមកខ្ពស់យ៉ាងនេះហើយ មិនគួអោយជឿគាត់អាចនៅមានជីវិត

មិនមែនលេងសើចនោះទេវីដេអូមួយហាក់ដូចជាមានពេលនេះចឹងបុរសម្នាក់បានលោតពីលើស្ពានយ៉ាងខ្ពស់ តែដែលនឹកស្មានមិនដល់នោះគាត់មិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេ គាត់លោតមកនោះស្រែកយ៉ាងសប្បាយពេលធ្លាក់មកដល់ក្រោមមួយទំហឹង​ ដែលមិនសង្ឃឹមថាហ្នឹងអាចរស់រានមានជីវិត។ ទស្សនាដំបូងស្មានតែគាត់ នឹងត្រូវគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយ តែនេះប្រហែលជាគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសអ្វីមួយហើយ ដែលលោតចុះមកពីលើស្ពានយ៉ាងខ្ពស់ដូច្នេះហើយនៅតែមិនបានបាត់បង់ជីវិត។

ប្រភពព័ត៌មាននិងវីដេអូនេះគឺផេកបរទេសជាអ្នកបង្ហោះនោះទេ ហើយមានមនុស្សខ្លាចជាង 666 k និងអ្នក comment 114k ហើយអ្នកចែករំលែកចំនួន 1 លាននាក់ និងអ្នកទស្សនាជាង 33 និងអ្នកទស្សនាជាង 33 លានដង។ យើងមើលទៅហាក់ដូចមិនមែនកាត់តនោះទេវា ដូចជាមែនទែនអញ្ចឹង តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាវីដេអូនោះមែនទែនឬក៏កាត់តនោះទេ តែយ៉ាងណាក៏យើងអាចវាយតម្លៃបានដែរ ពីព្រោះកម្ពស់ខ្ពស់ណាស់ បើធ្លាក់មកហើយបើតាមយើងគិតវាមិនសមនឹងរស់នោះទេ។

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក