គួអោយខ្លាច! ទោសប្រហារជិវិតនៅចិនសំរាប់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀន (វីដេអូ)

មើលទៅគួរអោយរន្ធត់ណាស់ទោសប្រហារជីវិតនេះ ទោសប្រហារជិវិតនៅចិនសំរាប់អ្នកជួញដូរថ្នាំញៀន មុនប្រហារជិវិត​ តើចង់ញាំអី ស្លៀកពាក់បែបណា នឹងនិយាយពាក្យលាបណ្តាំចុងក្រោយទៅកាន់ឪពុកម្តាយ បងប្អូនសាច់ញាតិយ៉ាងម៉េច អាជ្ញាធរនឹងរៀបចំអោយ និយាយមុនផុតដង្ហើម ។

ទោសធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហើយមនុស្សនៅតែហ៊ានប្រព្រឹត្តទៀត ព្រោះបើស្លាប់ទៅហើយគឺមិនត្រលប់មកវិញបានទេ តែពួកគេនៅតែហ៊ានប្រព្រឹត្តទៅបាន។ ក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការកាត់ទោសដោយប្រើថ្នាំចាក់ដើម្បីប្រហារជីវិត មើលទៅពិតជាគួអោយខ្លាចណាស់។ 

 

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក