ទស្សនាការភ្នាត់ស្នៀតរបស់ក្រុមអ្នកសារពត៌មាននៅពេលកំពុងផ្សាយពត៌មាន

ទោះ​ជា​មាន​ការរៀបចំមុនពេលចាក់ផ្សាយក៏ដោយ​​ ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអានសារពត៌មាន ឬអ្នកយកពត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ នោះទេពួកគេនៅតែអាចភ្លាត់ស្នៀត ឬជួបហេតុការណ៍ចៃដន្យដែលមិនបានគ្រោងទុកជាដើម។ ជាក់ស្ដែងការភ្លាត់ស្នៀតទាំងអស់នោះអាចកើតឡើងនៅឆាក ការផ្សាយផ្ទាល់ ឬពេលដែលពួកកំពុងថត។

ចំពោះការភ្នាត់ស្នៀតទាំងនោះមានដូចជា​ ការ​ដួល ការអង្គុយខុសបច្ចេកទេស ការលេចចេញនូវចំណុចសំខាន់ ។ល។ វីដេអូ​ខាងក្រោម​បាន​បង្ហាញ​ការ​ភ្លាត់​ជា​ច្រើន​របស់​តារា​ល្បីៗ។ តោះ​ ទៅ​មើល​ទាំង​អស់​គ្នា៖

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក