គ្មានអ្វីសាហាវជាងអ្នកសាសនាឡើយ ធ្វើអ្វីដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

ជំនឿសាសនាយ៉ាងងង៉ុបងង៉ុលបានធ្វើអោយមនុស្សធ្លាក់ចូលក្នុងជំលោះ ជំនឿបែបសាសនាបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងអ្នកជិតខាង ដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានបំផ្លាញជីវិតអ្នកដ៏ទៃដោយមិនកោតញញើត ជំនឿដ៏ឆ្កួតលីលាបានបំផ្លាញបានរុញច្រានមនុស្សអោយធ្លាក់ចូលក្នុងជំលោះផ្សេងៗជាច្រើន។ ក្នុងវីដេអូមួយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីក្រុមអ្នកសាសនាមួយក្រុម ពួកគេហ៊ានធ្វើរឿងដ៏គួអោយខ្លាចមួយ ដែលេមើលទៅវាជាជំនឿបែបអសីលធម៌​ ដោយសារតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ គឺពួកគេហ៊ានធ្វើវាដោយមិនញញើតដៃទាល់តែសោះ ស្ទើរតែរកពាក្យនិយាយគ្មាន គឺគ្មានអ្វីដែលសាហាវជាងមនុស្សនេះទេ ជឿលើរបស់ដែលមិនបានឃើញហើយថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកដ៏ទៃទៀតផង។ អ្នកសាសនានេះសាហាវណាស់!

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក