ក្នុងភពផែនដីនេះមនុស្សមានជោគវាសនាមិនដូចគ្នា!ក្តីសុខនិងទុក្ខខុសៗគ្នា!

ក្នុងភពផែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះជីវិតមានភាពរហែករហោកណាស់ មិនថាក្នុងសង្គមខ្មែរឫជាសង្គមបរទេសទេ ជីវិតរបស់ពួកគេរស់នៅហាក់ដូចជាគ្មានភាពកក់ក្តៅអ្វីឡើយ ត្រហេកត្រហាក់ៗអន្ទះអន្ទែងដូចខ្វះភាពកក់ក្តៅក្នុងជីវិត។ ដើម្បីអោយជីវិតមួយនេះអាចរស់នៅប្រកបភាពកក់ក្តៅ មានតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយគត់ ដែលអាចអោយជីវិតនេះរស់នៅមានសេចក្តីសុខក្នុងភពផែនដីដ៏កាចសាហាវនេះបាន។ ទ្រព្យសម្បត្តិ កិត្តិយស កេរ្ត៍ឈ្មោះ លុយ ឡាន វីឡា ម៉ូតូ ឡាន លោកសម្ភារៈខាងក្រៅអាចអោយបងប្អូនទទួលបានតែសេចក្តីសុខមួយភ្លែតៗតែប៉ុណ្ណោះ គឺមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយគត់ដែលអាចជួយអោយបងប្អូនរស់រួចផុតពីជីវិតឯកោមួយនេះបាន។

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក