បែកធ្លាយមិនដឹងវត្តណានោះទេ! តេជគុណបានញោមស្រីយ៉ាងទ្រលុកទ្រលន់ទំនងឆាន់តាមតណ្ហាហើយ

រូបភាពមនុស្សស្រីសាច់សខ្ចី និងលោកសង្ឃស្លៀកស្បង់ពណ៌ទឹកក្រូច ត្រូវបានបែកធ្លាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៀតហើយ ដោយមានថតរូប និងកែរូបដាក់ជិតគ្នាថែមទៀត ដែលបាន Screenshot និងបង្ហោះចែកចាយដែលមានអ្នកចែកចាយជាង ៥០០ Share ។

រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកទំនងក្នុងទូរស័ព្ទត្រូវបានបែកធ្លាយ និងបង្ហោះ ព្រមទាំងមានអ្នកចែកចាយជាច្រើន ខណៈពុំទាន់ស្គាល់ឈ្មោះលោកសង្ឃនោះ និងវត្តដែលគង់នៅឡើយ ។ បើតាមប្រភពរូបភាពនៃការចែកចាយនោះ ទំនងយកចេញពីទូរស័ព្ទ ដែលមានដាក់ថា ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ទំនងឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ដែលពេលវេលាបានលើសចំនួន ៣ខែទៅហើយ ៕

ប្រភព បណ្ដាញសង្គម Facebook

បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក