ត្រូវសើច ឬ ត្រូវយំ បើមិនទាន់ដឹងអីផងចង់បានសង្សារបាត់ហើយ!

ពិត​ជា​រឿង​ដែលគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ដែលក្មេងៗមានអាយុចន្លោះពី៣ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំ ពួកគេទាមទារចង់បានមិត្តប្រុស ឬមិត្តស្រី។ នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេបដិសេធពួកគេបានស្រែកយំខ្លាំងៗ ហើយខ្លះទៀតក៏សួរសំណួរទៅឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេ ហេតុអ្វីបានជាមិនអាចឲ្យគេមានមិត្តប្រុស ឬមិត្តស្រីបាន? ហើយតើពួកត្រូវរង់ចាំដល់ពេលណា? មើលទៅពួកគេគួរឲ្យស្រលាញ់ខ្លាំងណាស់។


បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក