ហេតុតែប្រទេសគេជឿនលឿន សូម្បីសត្វក៏ចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដែរ

មនុស្សបានចំណាយលុយនិងពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីហ្វឹកហាត់សត្វដែលពួកគេចិញ្ចឹមឲ្យចេះស្ដាប់ចេះយល់នូវភាសាររបស់មនុស្ស តែជាចុងក្រោយសត្វទាំងនោះមួយចំនួួនបែរជាអត់ខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ ហើយក៏មានមួយចំនួួនទៀតចេះស្ដាប់និងគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដែរ ហើយកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតមិនបាច់ហ្វឹកហាត់ក៏អាចធ្វើរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់បានដែរ។

នៅលើលោកនេះមានរឿងនឹកស្មានមិនដល់ជាច្រើនបានកើតឡើង ហើយរឿងទាំងនោះបើមិនបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកនោះក៏យើងគ្មានថ្ងៃជឿដែលថាវាជាការពិតបាកកើតឡើងពិតប្រាកដមែន។ ហើយរឿងដែលនឹកស្មានមិនដល់មួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើននោះគឺសត្វទាប្រាំបីក្បាលរង់ចាំឆ្លងផ្លូវ ដោយពួកវាបានគោរពតាមភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលបានបង្ហាញ។


បញ្ចេញមតិយោបល់អ្នក