ស្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបាន Live ក្នុងកម្មវិធីវីដេអូបណ្ដាញសង្គម Bigo Live បានធ្វើការជេរដៀលទៅកាន់ខ្មែរម្នាក់ ដែលបាន Comment ជេរនាងថាជាសំផឹង ដោយនាងបានធ្វើការជេរប្រទេចត្រឡប់ទៅវិញជាភាសាចិន ដោយឲ្យជនជាតិខ្មែរធ្វើការបកប្រែ និងមើលងាយថាជាជនជាតិអត់កំណើត ដែលធ្វើជាកញ្ជះយួន និងចិន ។ វីដេអូមួយបានធ្វើការបែកធ្លាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ដែលប្រភពចេញពី កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរបស់សាំងហ្គាពួរ Bigo Live ដែលស្រីម្នាក់នេះ បានធ្វើការជេរទៅកាន់ខ្មែរម្នាក់ដែលចូលមកកាន់វីដេអូនាងទំនងជាជេរនាងថា ដូចសំផឹង ទើបនាងប្រតិកម្មយ៉ាងដូច្នេះ ដោយបានជេរថា យី!កណ្ដួយម៉ែវាកូនមីកំពូជខ្មែរថោកទាបនេះ ប្រុសខ្មែរ ៧០ភាគរយ ជាប់តែគុកទេ ចិនយួនធ្វើថៅកែអស់ហើយ ហ្អែង(ខ្មែរ)ធ្វើកញ្ជះចិនយួនតើសព្វថ្ងៃ រោងចក្រក៏រោងចក្រចិន ហ្អែងមានស្អី? ប្រទេសរលាយរលត់ដោយសារមានមនុស្សប្រុសដូចជាហ្អែងអ៊ីចឹង ។ សម្ដីជនជាតិវៀតណាមដៀលខ្មែរក្នុង Bigo Live