ឆ្ងល់ទេ? ហេតុអ្វីយួនមករស់លើដីខ្មែរ ស្រួលជាងខ្មែររស់នៅលើដីខ្មែរ? (វីដេអូ)

សំណួរសួរថា តើហេតុអ្វីបានជាយួន(វៀតណាម)មករស់នៅលើដីខ្មែរដែលជាជនបរទេសសោះហេតុអ្វីពួកគេរស់នៅស្រួលជាងដីខ្មែរ? លោក ខឹម វាសនាប្រមុខគណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានបកស្រាយនៅក្នុងវេទិការមួយថា ដោយសារតែវីរបុរសគេមានការគិតវែងឆ្ងាយ គឺលោកសំដៅទៅលើលោក ហូ (អានបន្ដ)